Инcтитут Нeйpo-Лингвиcтичecкoгo Пpoгpaммиpoвaния

Днес руският институт по НЛП се явява един от основните центрове на НЛП обществото в Русия.

www.institutnlp.ru

Институт за взаимоотношенията между мъжа и жената

Институтът за взаимоотношенията между мъжа и жената предлага информация и работещи решения в много широка гама – от забавното и разтоварващото до дълбокото и най-съкровеното. Дейността на организацията е научна, консултантска и практико-обучаваща.

Mind Mapping

Компанията Mind Mapping е създадена с цел да разпространява уникалния инструмент за мислене и творчество – Мисловни Карти.

www.mindmapping.bg