Моля, попълнете за всеки въпрос процентът на вашето удовлетворение.

0% - абсолютно неудовлетворен
100% - абсолютно удовлетворен
Пример: годишен доход от 50 000 лева за някого може да е 90% удовлетворение, а за един милионер 30%

Какво е Вашето удовлетворение от материалните неща, които Ви заобикалят?

неудовлетворен

50%

удовлетворене

Какво е Вашето удовлетворение от здравето ви и Вашата външност?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Какво е Вашето удовлетворение от кариерата Ви?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Какво е Вашето удовлетворение от личностното Ви развитие?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Какво е Вашето удовлетворение от взаимоотношенията Ви с околните?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Какво е Вашето удовлетворение от романтичните Ви връзки?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Какво е Вашето удовлетворение от парите, които притежавате?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Какво е Вашето удовлетворение от забавленията и почивките, които правите?

неудовлетворен

50%

удовлетворен

Визуализация

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Физическо обкръжение (50%)
2. Здраве (50%)
3. Кариера (50%)
4. Личностно развитие (50%)
5. Взаимоотношения (50%)
6. Романтични връзки (50%)
7. Пари (50%)
8. Забавления и почивка (50%)