Това упражнение ще Ви помогне да определите Вашия тип на мислене

Моля, отговорете на следващите въпроси. За всеки въпрос си поставете оценка от 1 до 10 в зависимост от леснотата, с която сте си спомнили, представили или почувствали.
10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.
Не отделяйте много време на въпрос. Това означава, че Ви е трудно и трябва да си поставите ниска оценка.

1. Представете си кой от Вашите приятели и познати има най-висок ръст

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

2. Опитайте се да чуете вътрешно химна

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

3. Представете си усещането за температура, когато потапяте краката си в ледена вода

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

4. Представете си любимия си артист с нос на клоун

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

5. Представете си звукът на гръмотевична буря в далечината

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

6. Представете си усещането как галите с длан кората на дърво

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

7. Спомнете си какъв цвят са очите на най-добрия Ви приятел

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

8. Извикайте в съзнанието си гласа на вашия роднина, който говори най-високо

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

9. Представете си чувството, когато скачате от скала в морето

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

10. Спомнете си лицето на любимия ви преподавател

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

11. Представете си гласа на любимия Ви артист

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

12. Представете си какво изпитвате, когато бутате кола

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

13. Извикайте в съзнанието си най-голямата чаша във Вашата къща

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

14. Чуйте гласа си все едно сте си запушили ушите

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

15. Представете си усещането за потна тениска върху гърба Ви, когато я носите

10 означава, че с лекота се справяте, докато 1 означава, че ви е трудно да си изобразите вътрешно каквото и да е.

Вашият резултат е:

Визуален тип: 0
Слухов тип: 0
Кинестетичен тип: 0