НЛП се изучава от милиони хора по света от най-различни сфери като управлението, продажбите, маркетинга, връзките с обществеността, образованието, терапията, взаимоотношенията между половете, армията, политиката, специалните служби, спорта, както и от хора занимаващи се с личностно израстване и развитие.

НЛП помага на хората от бизнеса да бъдат максимално ефективни и да постигат целите си, да изграждат и управляват успешни екипи, да водят преговори и да побеждават конкурентите си.

Чисто в личностен план, мнозина искат да подобрят взаимоотношението със себе си на първо място, със своите близки, приятели и партньори, което е в основата на всеки успех.

Независимо от професията, всеки от изучаващите НЛП открива по-ефикасни пътища за своята личностна и фирмена реализация, както и за постигане на по-висока професионална и житейска удовлетвореност.

Чрез методите и практиките на НЛП можем да се научим да си създаваме модели, с чиято помощ да виждаме не толкова проблемите, а повече възможностите и да ги реализираме.