НЛП възниква през 70-те години в САЩ. Психологът Ричард Бендлър и професорът по лингвистика Джон Гриндър от Университета Санта Круз в Калифорния си поставят за цел да изучат методите и техниките, с които трима психотерапевти постигат забележителни резултати в работата със своите пациенти.

Двамата учени изследват най-подробно начина им на говорене, височината на гласа, подбора на използваните от тях думи, жестове и мимики, движението на очите. В крайна сметка резултатите от това изследване прерастват в отделна самостоятелна методология. Като идентифицират начините, чрез които тримата проучвани терапевти решават конкретни проблеми, Бендлър и Гриндър ги развиват до основополагащи модели, които могат да се прилагат от всеки.

Семинарите по НЛП през 70-те години ги популяризират предимно пред терапевти, но постепенно започват да привличат вниманието и на бизнесмени, търговци и артисти.

По-нататъшното развитие на НЛП обединява работата на много творчески умове от сферата на лингвистиката, психологията, антропологията и други дисциплини. Така възниква НЛП като една млада практическа наука, която ни учи как да се „препрограмираме”.

Всичко започва с това, да осъзнаем практиките и поведението, което следваме, без да си даваме сметка за него. След това да изведем на рационално ниво нашите цели и с усвоените инструменти и техники да впрегнем ресурсите на собствения си ум. С тяхна помощ ние можем да променяме съзнанието, а оттам да влияем върху мислите, чувствата и поведението – както на себе си, така и на други хора.

Днес НЛП се изучава и практикува от милиони хора по цял свят от почти всички сфери на човешката дейност – управлението, продажбите, маркетинга, връзките с обществеността, образованието, терапията, взаимоотношенията между половете, военното дело, политиката, специалните служби, спорта и разбира се, отнасящото се до всеки индивид развитие на личността.

Все повече водещи компании по света търсят услугите на НЛП, а Роналд Рейгън е първият политик, който наема НЛП консултанти. Борис Елцин също използва специалисти по НЛП техники в комуникацията по време на предизборните си кампании.