Обученията, които водим, са съгласно международните стандарти за сертифициране. Ние провеждаме базовия курс “НЛП практик”, или „азбуката” на НЛП, който обхваща основните принципи, техники и практики на НЛП или предаване на вече готови модели на НЛП.

Следващото ниво – “НЛП мастър” ще Ви научи как да създавате и следвате собствени модели за мислене и поведение.

Обучението се осъществява под формата на не повече от 30% теория, съчетана с демонстрации и обяснения. Най-интересна е работата по групи за упражняване и усвояване на изучаваните техники в процеса на игри и моделиране на реални житейски ситуации. Възможността за обучение в реални условия демонстрира въздействието на комуникацията върху хората чрез получаването на обратна връзка в реално време.

Но всичко започва с това да разберем как функционира нашият ум – да идентифицираме моделите за организиране на информацията, която постъпва в него и техниките, които използваме, за да се мотивираме за конкретни действия. Умовете ни са по-сложно устроени от всичко друго във вселената, но въпреки това ние можем да ги регулираме, фино да ги настройваме и да изменяме начина, по който действат. Повечето хора смятат, че това е невъзможно, но то е навик, който чрез изучаване на НЛП практики, може успешно да се изгради. Тялото и съзнанието ни са част от една кибернетична система. Както съзнанието влияе на физиологията, така и променяйки физиологията си, ние влияем на нашите състояния.

Изучаването на НЛП означава да се усвои умението за работа с набор от специфични мисловни инструменти. Чрез тях ние се научаваме да контролираме работата на нашия ум. В процеса на изучаване ние разбираме, че някои от тези инструменти и механизми са ни известни и дори ги практикуваме, без да си даваме сметка за това. Но важното тук е, че някой те води по пътя на себепознанието, деликатно те напътства и ти помага да видиш по нов начин онова, което вече знаеш. Ето защо е важно участието в конкретни курсове под ръководството на специално обучени тренери.

Това е най-бързият и лесен начин неусетно да се усвои умението за впрягане в работа на собствените силни страни, за придобиване на способността свободно и разбираемо да комуникираме със себе си и другите, да откриваме нови възможности за избор, нов маниер на поведение, нови начини на мислене и усещане.

Изучаването на НЛП означава да разкрием магията на собствения си ум и да я
впрегнем да работи за постигане на целите ни.