Моделираш живота!

Институт по НЛП

Институтът по НЛП е първата организация в България, която от 2006 г. редовно провежда обучения по НЛП съгласно международните стандарти за сертифициране.

Синтезирахме най-доброто от различните направления в НЛП - на Ричард Бендлър, Дж. Гриндър, Р. Дилтс, М. Хол и др. Подходът ни е обогатен с разработките на руската школа, известна с изключителния си прагматизъм.

Натрупахме опит в обучението на над 1000 човека, преминали през нашите сертификационни и приложни програми, сред които собственици на бизнес, мениджъри на водещи компании, ръководители на правителствени организации, политици, Ай Ти специалисти, психолози, лекари, преподаватели и др. Това ни позволи да адаптираме моделите и техниките от НЛП към българските езикови особености и бизнес среда.

Направихме собствени разработки в следните направления:

Методи за бързо изясняване на неосъзнатите мотиви за действие на хората и използването им за прогнозиране и управление на поведението.
Защита от чуждо влияние и манипулации.
Лидерство. Езикът на тялото на лидера и влиянието му при изграждане на взаимоотношения  и управление на групи и екипи.
Управление на състоянието и освобождаване от стреса.
Използване на речеви модели от Ериксоновата хипноза за убеждаване и влияние при преговори и управление на групи от хора.

Ние сме честни с нашите клиенти и иновативни. Дългогодишният ни опит в консултиране и преподаване на НЛП ни позволи да видим границите на НЛП модела. Там, където НЛП не е достатъчно ефективно, ние създаваме модели, основани на най-новите изследвания за човешкото поведение от области като: етология, невропсихология, психотелесен анализ, провокативна терапия, методи за психическа подготовка в специалните служби. Това ни позволява да решаваме изцяло специфичните задачи на клиентите ни.

Имаме грижата за безопасността на преподаването. Наличието в екипа ни на двама психотерапевти гарантира психологическата безопасност на студентите по време на обучението.

Обезпечаваме практичност и приложимост на знанията и навиците в реалния живот. Гаранция за това е реалният опит на членовете на екипа ни в области като създаване и ръководене на бизнес, управление на хора, работа с клиенти, доставчици, контролиращи органи, държавни институции, както и семейно и психологическо консултиране и терапия.

Примерите, казусите и игрите в обученията са взети от реални ситуации на: преговори, продажби, презентации, планиране, комуникация за израстване в кариерата, самомотивация, справяне с вътрешни конфликти и противоречия, изграждане на лични и семейни взаимоотношения, повишаване на самооценката.

За нас е важен резултатът. Като хора от бизнеса ние знаем, че единственото мерило на успеха са резултатите, които клиентите ни постигат в работотата и в личния си живот. Обичаме да измерваме работата си в цифри. За това провеждаме научни изследвания, които количествено оценяват позитивните изменения в резултат на тренингите ни.  

Социално ангажирани сме. Институтът по НЛП е организация с нестопанска цел. Ние разбираме, че можем да живеем добре само ако сме заобиколени от успешни и позитивни хора. За това популяризираме НЛП като модел на мислене и поведение, който помага на хората да бъдат успешни и да моделират живота си. Провокираме ги да постигат целите си чрез различни кампании и инициативи.

 

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg