Моделираш живота!

Даниела Кънева

Даниела Кънева

- Консултант по бизнес комуникации, глобален маркетинг и управление на междукултурни екипи

- Лицензиран партньор на Итим Интернешънъл и главен консултант по Модела Хофстеде в Калифорния, САЩ.

- Акредитиран лектор по междукултурни комуникации към Софийския Университет.

(for English look below)

През далечната 2006 година не си давах сметка, че започва моята кариера като международен консултант. По това време се намирах насред обстоятелства, които ме бяха буквално изстреляли до позицията мениджър продажби Развиващи се пазари в моята скандинавска фирма. Пазарите, за които аз и моят сектор отговаряхме, бяха най-динамично растящите и с ключово значение за фирмата. 

 А аз бях обзета от съмнения. Въпреки всички успехи, имах усещането, че не успявам да разбера докрай истинските причини за действията на контрагентите, с които работех – били те колеги, началници или клиенти. Изплъзваше ми се мотивацията на хората, а с това – и усещането, че имам контрол над нещата. Освен това беше съвсем ясно, че балансът между работа и личен живот никакъв го няма. По точно, личен живот нямаше.

 Ето така се случи моят първи тренинг в НЛП – породен от желание да разбирам и влияя върху хората и завършил с неочакваният резултат, че започнах по-успешно да разбирам и да влияя върху собственото си поведение.

 Десет години по-късно, аз съм Мастер НЛП, консултант по междукултурни комуникации, сертифициран по Модела Хофстеде, експерт по организационна култура и диверсификация, както и съветник по бързо развиващия се модел Аджилити за международни мениджъри.

Живея в Лос Анджелис и работя съвместно с Института по НЛП в София в изключително интересната област - обучение за успешно въздействие и постигане на цели при работа с хора от различни националности.

Глобалното мислене не е желателно допълнение към уменията на съвременните мениджъри – то е въпрос на оцеляване или провал в условията на глобализирана икономика.

Daniela Kaneva

Link: https://goo.gl/krpDpU

- Consultant in business communications, global marketing and management of multicultural teams

- Itim International licensed partner, lead consultant  in the Hofstede Model for California, USA

- Accredited lecturer in Intercultural Communications at the Univeristy of Sofia “St.Kliment Ohridski”

In 2006 I had no idea that I was actually starting my lifework of being an international cosultant. At that time, and in a very short period of time, my career had progressed to the position of Export Sales Manager Emerging Markets in the Scandinavian company that I worked for.  My department and me were in charge of the key growth markets of the organization – the Balkan region, CIS countires and Central Asia.

But I had my insecurities. In the middle of company-wide recognition and success, I had the feeling that I was missing a lot in understanding the true reasoning behind the actions of my counterparts – be they my bosses, peers or international clients. 

I was failing to grasp people’s motivation and this was shattering my feeling of being in control over circumstances. Besides, my career vs. private life balance was going nowhere, or to be more precise – there was no private life at all.

This is how I came to my first NLP training – guided by the wish to understand and influence people around me.  Surprisingly, this training resulted in the benefit of me starting to understand and manage my own behavior to much better outcomes than before.

Ten years later, I am NLP Master, consultant in intercultural communications certified in the Hofstede Model, expert in orgnaizational culture and diversity, as well as advisor on the emerging model or Agility for International Managers.

I live in Los Angeles and work jointly with the Institute of NLP Sofia in my favourite area – training for successful influence and goal management when working with different others, i.e. people coming from different countries and cultures.

Having a Global Mindset is not just a nice addition to modern management skills – it is a matter of survival, or not, in a globalized economy.

 

 

Референции

 • Нина Бъркалова

  Най-интересното нещо за мен от целия курс беше това как има толкова много варианти да си създадеш...

  ...повече »
 • ФеърПлей Интернешънъл АД

  В дните след курса оценяваме, че показаните техники и упражнения са изключително полезни за нашата...

  ...повече »
 • Димитър Тодоранов - Треньор на националния отбор по карате

  НЛП ми прибави още едно измерение в света. Когато имам нужда го включвам и то ми помага да правя...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg