Моделираш живота!

ВИСОКО ПРОДУКТИВНИ СЪСТОЯНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРЕСА

Програма за тренировка на психиката

Предизвикателствата, които ситуацията в момента налага неминуемо оказват влияние на психическото състояние.
Получава се порочен кръг: за да са адекватни на ситуацията, хората трябва да са над 100% ефективни. Докато стресът, натискът, напрежението, неизвестността пречат да се работи нормално.
В същото време има хора и организации, които в условията на криза реализират развитие и ръст. Някои от тях са наши студенти.
Установихме, че не само професионалните умения са важни за успеха. Решаващи се оказват качествата на психиката и на личността.

Формат на провеждане
Тренинг с елементи на групов коучинг.
4 вечери от 19:00 до 22:30.

Предстои Ви да се потопите във високо динамичен, интензивен практически курс.
Максималната приближеност към реални събития и приложния характер на тренинга позволяват да отработите навици и започнете да ги използвате веднага.
Решават се индивидуалните задачи на участниците.


Цели на тренинга

Курсът дава следните ползи:
•    Култивирате качества като хладнокръвие, спокойствие, асертивност и търпение;
•    Справяте се с нежелани чувства като тревога, страх, фрустрация (напр. при натиск или
      атака срещу личността);
•    Изключвате емоциите при конфликти;
•    Работите лесно и бързо;
•    Мислите креативно и намирате нестандартни решения;
•    Владеете себе си и по този начин - ситуацията.


Принцип на работа

Тренингът е изграден въз основан на:
•    НЛП
•    провокативна терапия (по Frank Farrelly)
•    спортната психология
•    методи за психическа подготовка в специалните служби
•    игрови техники и симулации на реални ситуации
•    собствен опит и разработки.


Тренери

Ангел Лазаров


Програма

1. Състояния
Понятие за състояние. Ресурсни (полезни) и нересурсни състояния. Свойства на психиката, позволяващи управление на състоянието. Определяне на външните показатели, свързани със състоянието - поза, движения, дишане и т.н.
Навик за влизане в различни състояния и тяхното описание.

2. Управление на състоянието
Прекъсване на състояние. Усилване на желано и намаляване интензивността на нежелано състояние. Използване на контролируеми физиологични параметри за управление на състоянието: поза, дишане, движения, положение на очите.

3. Високопродуктивни работни състояния (ВПРС)
Определяне на необходимите работни състояния (РС) в различните етапи на работа. Дизайн на състоянията. Описание на РС. Тренировки за влизане във ВПРС. Създаване на палитра от необходими ВПРС и навик за бързо превключване от едно състояние в друго. Поддържане и „зареждане" на състоянията. Повишаване на работоспособността.

4. Разрешаване на конфликти
Комуникацията „под лупа".
Навик за различни гледни точки към ситуацията.
Техника за разрешаване на конфликти чрез множествено описание на гледните точки.
Използване на техниката в различен контекст: организационно общуване, продажби, семейството.
Навик за поддържане на центрирано, неутрално емоционално състояние при атака срещу личността и непредвидени обстоятелства.

5. Личностно редактиране
Определяне на индивидуалните проблемни зони на участниците, които пречат на работата. Изявяване на причините, водещи до емоционална нестабилност и нежелани състояния като тревожност, страх, стрес, объркване, обвързаност с резултата , нетърпение.
Упражнения за отработване на проблемните зони. Усвояване на техники за бързо справяне с нежелани състояния.
Освобождаване от страхове - от загуба, за бъдещето, от неизвестността.
Упражнения за закаляване на волята и укрепване на духа.

6. Мотивация и програмиране за успех
Понятие за вътрешна нагласа. Замяна на негативните нагласи с такива за ръст, успех, победа и богатство.
Спецификация на целта - какво искаме от живота и работата. Определяне на индивидуалните ценности и мотиватори и синхронизация на целите с тях.
Програмиране на поведение в рамките на постигане на целите. Създаване на работни ритуали.
Мотивация и самомотивация за действие.

Курс

ВИСОКО - ПРОДУКТИВНИ СЪСТОЯНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРЕСА

Следваща дата на провеждане

7, 8, 13 и 15 септември 2011 г.

Формат на провеждане

От 19:00 до 22:30 ч.,
 с кафе - пауза

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Белите брези, ул. „Дойран" 15,вх. Б, ет. 2, офис 7 Вижте картата

Водещ:

A.Лазаров

Цена:

220 Евро (ДДС не се начислява)

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg