Моделираш живота!

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ

Комуникация за ръководители и мениджъри


Този семинар е за надграждане на комуникативните навици на мениджъра. Той цели усвояване  на бързо работещи принципи и модели в управлението на хора, както и развитие на асертивно поведение и лидерски качества. Основава се на НЛП (Невро-Лингвистично програмиране) и Етология (Наука, изучаваща инстинктивните основи на поведението на живите същества).

Цели на тренинга

-    Общо разбиране за основните функции на мениджъра;
-    Как да поемате отговорност и да синхронизирате личните цели на служителите с приоритетите
     на компанията;
-    Как да изградите отворена система на взаимоотношения и едновременно да постигате целите
     на компанията;
-    Как да поставяте цели и задачи на подчинените така, че те да бъдат реализирани;
-    Как да мотивирате себе си, персонала, ръководителя;
-    Как да формирате убеждения и език на тялото на лидера;
-    Как да разберете кога да вземете, а кога да дадете лидерството.

За кого е курса

Курсът е за мениджъри високо и средно ниво.

Тренер

Ангел Лазаров

Програма

1. Мястото на мениджъра в организацията
Дефиниране на функциите на мениджъра/лидера.
Основни дейности на мениджъра/лидера.
Управленски комуникационни умения.

2. Поддържане на обратна връзка
Развитие на наблюдателност. Четене на подсъзнателните сигнали за харесване- не харесване, интересно- неинтересно, съгласие- несъгласие, истина – лъжа.

3. Изграждане на взаимна зона на доверие със събеседника
Инстинктивни механизми, определящи причините за доверие.
Осъзнато и несъзнавано доверие.
Подсъзнателни „програми“, определящи отношенето ни към човек.
Инстинкт за съвпадане (Matching).

4. Невербални начини за разширяване на зоната на доверие
Използване на физиологичните параметри на събеседника:
Поза, жестове, мимики, микродвижения, дишане.

5. Установяване на управляем контакт със събеседника (Рапόрт)
Признаци за възникване на Рапόрт.
Рапόрта като начин за получаване на съгласие и справяне с конфликти.
Използване на  Рапόрта за "водене" на събеседника.
Използване на рапорта при работа с група.
Предаване на емоции и желание за действие.
 
6. Разговорни техники за получаване на съгласие и извличане на информация
Разчитане на индивидуалната «Карта на света» и използването и при поставяне на задачи.
Подсъзнателно съгласие.
Формиране на убеждения.
Как да се предизвиква винаги "да".
Бързо извличане на нужната информация.

7. Техники за справяне със съпротиви и възражения
Някои често срещани възражения: „Невъзможно е“, „Това няма да стане“, „Претоварен/а съм“, „Имам по-важна работа“, „Това не ми е работа“.
Техники:
-  Yes - set.
-  Превръщане на несъгласието в съгласие.
-  Принцип за „Утилизация” (използване) на съпротивата.
-  Имунизация  срещу възражения.

8. Управлявление на поведението
Ценности и проблемни зони – "двигатели" на човешкото поведение. 7 основни проблемни зони, поне на една от които реагират всички.
Как да бъдат избегнати "социално очакваните" отговори и да се разкрие истината.
Как бързо и неявно да се определят ценностите, критериите и проблемните зони.
Навик за съставяне „карта на ценностите" на събеседника и използването и за мотивация при поставяне на задачи.
Как събеседника сам да пожелае това, което искате.

9. Използване на моделите за изграждане на взаимоотношания:
-    с подчинените
-    с колегите
-    с ръководителя
-    с представители на контролни и административни организации.

10. Формиране на убежденията и езика на тялото на лидера
Принципи на етологията. Понятие за рангов потенциал. Ситуационност на ранга.
Убеждения, формиращи ранга. Език на тялото, показващ ранговия потенциал.
Изработване на навици за невербално поведение и използването им в контекст на комуникация с подчинени, висшестоящи, на еднакво ниво:
От позиция седнал. Стойка. Поглед. Жестове. Интонация.
Използване на пространството.Курс

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ

Следваща дата на провеждане

Моля, изпратете ни запитване, за да ви информираме кога ще се проведе тренинга.

Формат на провеждане

петък и събота - от 9:30 до 18:00 ч., с почивка за обяд и две кафе паузи

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Белите брези, ул. „Дойран" 15,вх. Б, ет. 2, офис 7 Вижте картата

Водещ:

А. Лазаров

Цена:


Отстъпки:

230 евро
Цената е окончателна и не се начислява ДДС.


При два или повече участника от една организция – 15%
При ранно плащане до 20 юни – 10%

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg