Моделираш живота!

Тренинг за треньори, водещи и лидери

Как да водим след себе си хората

Този тренинг е за това как да ръководим и управляваме групи от хора с различни цели – обучение, мотивация, намиране на решения, промяна, терапия.

Цели на тренинга

Целта на тренинга е да се даде по-дълбоко разбиране на процесите в групата и поведението на хората. Да се запознаят участниците с механизмите за промяна и обучение, както и да се изградят следните умения:
-    Навик да завземате и отстоявате лидерство
-    Да мотивирате групи от хора
-    Да изградите собствен харизматичен „бренд“
-    Да познаете по-дълбоко себе си и да се освободите от ограниченията, които пречат на работата
-    Да конструирате и провеждате въздействащи обучения, презентации, събрания, съвещания,
     тренинги
-    Да получавате удоволствие от работата с хора

Принцип на работа

Тренингът се базира на принципите и инструментите на НЛП, Етология, Психо-телесна диагностика и Теория на системите. Участниците изследват груповите процеси, отработват навици и множество тренерски инструменти, проверяват наученото в симулации на групова работа, получават обратна връзка от водещите.

Така участниците развиват умения и опит за управление и водене на групи.

Участниците могат да представят пред групата кратък модул от свое обучение, презентация, съвещание и др., което се записва на видео с цел последващ анализ.

Курсът завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Тренингът е основан на дългогодишния опит на Ангел Лазаров - тренер, провел стотици бизнес тренинги и тренинги за личностно развитие като същевременно е обогатен от опита на Доц. Д-р Цветана Хубенова, добит по време на 12-те години преподаване в Софийски Университет и водене на групи за изменения и личностно израстване.

Треньори

Ангел ЛазаровДоц. Д-р Цветана Хубенова

Програма


1. Управление на групата

Понятие за групова динамика и как влияе на работата.
Типове групи. Етапи на развитие на групата. Фази и кризи и критерии за диагностика. Методи за въздействие върху груповите процеси. Поведение на водещия на всеки от етапите.

Използване на пространството.
Психогеография. Влияние на положението в пространството върху поведението на участниците в групата. Използване на пространството за диагностика и управление. Пространство и лидерство.

Тялото – инструмент на водещия.
Езикът на тялото на лидера. Работа от позиция „седнал“. Стойка и движения. Използване на погледа. Жестове за управление на групата и участниците. Използване на гласа. Как да изберете и неявно да изкарате участник на демонстрация или да предизвикате желано изказване.


2. Работа с трудни клиенти и кризисни ситуации

Кога и защо се появяват трудни клиенти. Девет основни типа трудни клиенти. Скрити причини, които предизвикват проблемното поведение на всеки от типовете и как да ги разпознаем. Начини за реакция, справяне и използване на трудните клиенти. Как да превърнем „враговете“ в съюзници.

Игри на статус.
Опити за отнемане на лидерството - как да ги разпознавате под повърхността на комуникацията. Защо водещия не може да отговори директно на атаката. Как да си върнете лидерството без да настроите групата срещу себе си. Как да използвате групата срещу трудните клиенти.

Поведение при кризисни ситуации.
Кога се появяват. Какво да правим, когато групата е „непослушна“. Какво да правим, когато не се получава упражнението (демонстрацията). Случаи от практиката. Как да използваме кризите.

Провокативни методи за работа с групата. (По Франк Фарели.)


3. Личностно редактиране. Емоции и лидерство.


Защо е важно да познаваме добре себе си. Проблемни зони и влиянието им върху груповите процеси. Как да не използваме групата, за да решаваме собствените си проблеми.

Игри и тестове за разпознаване на характера и социалните роли.
Връзка между телесната структура и характера на човека.
Как характера се отразява на:
-    динамиката на психичната енергия
-    изразяването на емоциите
-    изживяването на чувствата
-    структурирането на мислите
-    моделите на поведение.
Типове характери и как да ги разпознаваме.

Откриване на ресурсите в себе си.
Осъзнаване на ограниченията на характера - собствените и на другите. Откриване на характеровия потенциал – силните страни. Как да ги използваме още по-ефективно. Какво да запазим у себе си и какво да променим.
Игри и упражнения за добавяне на нови емоции като ресурс.

Власт и лидерство.
Разграничаване на „благотворна власт” и „невроза на властта”.
Откриване на Силата - доверието към себе си.
Как да използваме емоциите за да вземем властта.
Кога да вземем и да дадем лидерството.


4. Личността на водещия. Харизматично лидерство.

Системен подход към работата на водещия.
Защо е важна личността на водещия. Нива на учене. Съзнателно и подсъзнателно обучение. Личността на тренера като модел на поведение.
Как да спечелим доверието.
Как да получавате максимално удоволствие и удовлетворение от работата си.

Създаване на собствен харизматичен "бренд".
Понятие за харизма. Принципи на изграждане. Основни „архетипове“ на лидера. Личностна цялостност и съгласуваност.

Тренерски мит и митологизация на личността на водещия.
Квадрат на влиянието. Мит на харизматика – структуриране на личната биография на лидера. Проводници на харизмата – символи и ритуали.

Дизайн на индивидуален стил на работа.
Нива на научаване и изменение – пирамида на логическите нива. Идентичност, ценности, способности и умения, поведение и обкръжение на тренера.


5. Конструиране на тренинга. Технология на презентацията.

Специфика на ученето при възрастни.
Модел, описващ поведението на индивида и групата в рамките на постигане на целта. Начален тест и включване на процеса. Мотивация. Спецификация на целта и сензорна очевидност. Обратна връзка. Гъвкавост на операциите за постигане на целта. Критерии за постигане на целта и завършване на процеса.

Стъпала на израстването.
Как да изведем обучаемите до върха.

Планиране и структуриране на обучението. 
Идентифициране и анализ на потребностите.
Определяне на целта и под-целите (задачите).
Подбор на учебно съдържание.
Избор на форми, методи, дейности, казуси и средства на обучение.
Структуриране на учебната програма.
Планиране на необходимите ресурси.
Съпътстващи материали.
Оценка на курса.

Технология на презентацията.
Етапи на презентацията. План. Кога и как да се отклоните от плана. Как да обясните отклонението. Какво и как да демонстрирате с поведението си. Как да наблюдавате и какво да виждате.

Как да поддържате високо ниво на мотивация в групата.

Подготовка и защита на дипломна работа.
Всеки от участниците разработва и демонстрира модул от реален тренинг, съвещание, презентация, екипно събрание – в зависимост от работата му.

Курс

Тренинг за треньори, водещи и лидери

Дати на провеждане

Семинар №1: 23– 24 февруари 2019 г.
Семинар №2: 16 – 17 март 2019 г.
Семинар №3: 6 - 7 април 2019 г.
Семинар №4: 11 - 12 май 2019 г.
Семинар №5: 8 - 9 юни 2019 г. - (Ц. Хубенова)
Семинар №6 и сертификация: 22 - 23  юни 2019 г.

Формат на провеждане

От 10:00 до 18:00 ч. с две кафе-паузи и почивка за обяд  

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Хиподрума, бул. „Цар Борис III" N 81, секция „офиси“, вх. В, ет.4, офис 11 Вижте картата

Водещи:

А. Лазаров, Доц. Д-р Цветана Хубенова

Цена:

1950 лева за целия курс, разделени на: 200 лева при записване + 5 равни вноски по 350 лева всяка, платими преди началото на всеки от първите 5 семинара

Сумата е без ДДС. За физически лица ДДС не се начислява.

Отстъпки:

При заплащане на цялата сума ползвате допълнително 15% отстъпка и плащате 1658 лева. 


За ранно плащане до 8 февруари: 1650 лева за целия курс, разделени на: 200 лева при записване + 5 равни вноски по 290 лева всяка, платими преди началото на всеки от първите 5 семинара.

При заплащане на цялата сума ползвате допълнителна отстъпка и плащате 1399 лева.

Достатъчно е да внесете 200 лева, за да си запазите място на цената с отстъпка.Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg