Моделираш живота!

Тренинг за тренери, водещи и лидери

Как да водим след себе си хората

Този тренинг е за това как да ръководим и управляваме групи от хора с различни цели – обучение, мотивация, намиране на решения, промяна, терапия.

Цели на тренинга

Целта на тренинга е да се даде по-дълбоко разбиране на процесите в групата и поведението на хората. Да се запознаят участниците с механизмите за промяна и обучение, както и да се изградят следните умения:
-    Навик да завземате и отстоявате лидерство
-    Да мотивирате групи от хора
-    Да изградите собствен харизматичен „бренд“
-    Да познаете по-дълбоко себе си и да се освободите от ограниченията, които пречат на работата
-    Да конструирате и провеждате въздействащи обучения, презентации, събрания, съвещания,
     тренинги
-    Да получавате удоволствие от работата с хора

Принцип на работа

Тренингът се базира на принципите и инструментите на НЛП, Етология, Психо-телесна диагностика и Теория на системите. Участниците изследват груповите процеси, отработват навици и множество тренерски инструменти, проверяват наученото в симулации на групова работа, получават обратна връзка от водещите.

Така участниците развиват умения и опит за управление и водене на групи.

Участниците могат да представят пред групата кратък модул от свое обучение, презентация, съвещание и др., което се записва на видео с цел последващ анализ.

Курсът завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Тренингът е основан на дългогодишния опит на Ангел Лазаров - тренер, провел стотици бизнес тренинги и тренинги за личностно развитие като същевременно е обогатен от опита на Доц. Д-р Цветана Хубенова, добит по време на 12-те години преподаване в Софийски Университет и водене на групи за изменения и личностно израстване.

Треньори

Ангел ЛазаровДоц. Д-р Цветана Хубенова

Програма


1. Управление на групата

Понятие за групова динамика и как влияе на работата.
Типове групи. Етапи на развитие на групата. Фази и кризи и критерии за диагностика. Методи за въздействие върху груповите процеси. Поведение на водещия на всеки от етапите.

Използване на пространството.
Психогеография. Влияние на положението в пространството върху поведението на участниците в групата. Използване на пространството за диагностика и управление. Пространство и лидерство.

Тялото – инструмент на водещия.
Езикът на тялото на лидера. Работа от позиция „седнал“. Стойка и движения. Използване на погледа. Жестове за управление на групата и участниците. Използване на гласа. Как да изберете и неявно да изкарате участник на демонстрация или да предизвикате желано изказване.


2. Работа с трудни клиенти и кризисни ситуации

Кога и защо се появяват трудни клиенти. Девет основни типа трудни клиенти. Скрити причини, които предизвикват проблемното поведение на всеки от типовете и как да ги разпознаем. Начини за реакция, справяне и използване на трудните клиенти. Как да превърнем „враговете“ в съюзници.

Игри на статус.
Опити за отнемане на лидерството - как да ги разпознавате под повърхността на комуникацията. Защо водещия не може да отговори директно на атаката. Как да си върнете лидерството без да настроите групата срещу себе си. Как да използвате групата срещу трудните клиенти.

Поведение при кризисни ситуации.
Кога се появяват. Какво да правим, когато групата е „непослушна“. Какво да правим, когато не се получава упражнението (демонстрацията). Случаи от практиката. Как да използваме кризите.

Провокативни методи за работа с групата. (По Франк Фарели.)


3. Личностно редактиране. Емоции и лидерство.


Защо е важно да познаваме добре себе си. Проблемни зони и влиянието им върху груповите процеси. Как да не използваме групата, за да решаваме собствените си проблеми.

Игри и тестове за разпознаване на характера и социалните роли.
Връзка между телесната структура и характера на човека.
Как характера се отразява на:
-    динамиката на психичната енергия
-    изразяването на емоциите
-    изживяването на чувствата
-    структурирането на мислите
-    моделите на поведение.
Типове характери и как да ги разпознаваме.

Откриване на ресурсите в себе си.
Осъзнаване на ограниченията на характера - собствените и на другите. Откриване на характеровия потенциал – силните страни. Как да ги използваме още по-ефективно. Какво да запазим у себе си и какво да променим.
Игри и упражнения за добавяне на нови емоции като ресурс.

Власт и лидерство.
Разграничаване на „благотворна власт” и „невроза на властта”.
Откриване на Силата - доверието към себе си.
Как да използваме емоциите за да вземем властта.
Кога да вземем и да дадем лидерството.


4. Личността на водещия. Харизматично лидерство.

Системен подход към работата на водещия.
Защо е важна личността на водещия. Нива на учене. Съзнателно и подсъзнателно обучение. Личността на тренера като модел на поведение.
Как да спечелим доверието.
Как да получавате максимално удоволствие и удовлетворение от работата си.

Създаване на собствен харизматичен "бренд".
Понятие за харизма. Принципи на изграждане. Основни „архетипове“ на лидера. Личностна цялостност и съгласуваност.

Тренерски мит и митологизация на личността на водещия.
Квадрат на влиянието. Мит на харизматика – структуриране на личната биография на лидера. Проводници на харизмата – символи и ритуали.

Дизайн на индивидуален стил на работа.
Нива на научаване и изменение – пирамида на логическите нива. Идентичност, ценности, способности и умения, поведение и обкръжение на тренера.


5. Конструиране на тренинга. Технология на презентацията.

Специфика на ученето при възрастни.
Модел, описващ поведението на индивида и групата в рамките на постигане на целта. Начален тест и включване на процеса. Мотивация. Спецификация на целта и сензорна очевидност. Обратна връзка. Гъвкавост на операциите за постигане на целта. Критерии за постигане на целта и завършване на процеса.

Стъпала на израстването.
Как да изведем обучаемите до върха.

Планиране и структуриране на обучението. 
Идентифициране и анализ на потребностите.
Определяне на целта и под-целите (задачите).
Подбор на учебно съдържание.
Избор на форми, методи, дейности, казуси и средства на обучение.
Структуриране на учебната програма.
Планиране на необходимите ресурси.
Съпътстващи материали.
Оценка на курса.

Технология на презентацията.
Етапи на презентацията. План. Кога и как да се отклоните от плана. Как да обясните отклонението. Какво и как да демонстрирате с поведението си. Как да наблюдавате и какво да виждате.

Как да поддържате високо ниво на мотивация в групата.

Подготовка и защита на дипломна работа.
Всеки от участниците разработва и демонстрира модул от реален тренинг, съвещание, презентация, екипно събрание – в зависимост от работата му.

Курс

Тренинг за тренери, водещи и лидери

Дати на провеждане

Семинар №1: 24 – 25 март 2018 г.
Семинар №2: 21 – 22 април 2018 г.
Семинар №3: 19 - 20 май 2018 г.
Семинар №4: 9 - 10 юни 2018 г.
Семинар №5: 30 юни, 1 юли 2018 г.
Семинар №6 и сертификация: 21 - 22  юли 2018 г.

Формат на провеждане

От 10:00 до 18:00 ч. с две кафе-паузи и почивка за обяд  

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Хиподрума, бул. „Цар Борис III" N 81, секция „офиси“, вх. В, ет.4, офис 11 Вижте картата

Водещи:

А. Лазаров, Доц. Д-р Цветана Хубенова

Цена:

995 евро за целия курс, разделени на: 100 Евро при записване + 5 равни вноски по 179 евро всяка, платими преди началото на всеки от първите 5 семинара

Сумата е без ДДС. За физически лица ДДС не се начислява.

Отстъпки:

При заплащане на цялата сума ползвате допълнително 15% отстъпка и плащате 846 евро. 


За ранно плащане до 8 март - допълнително 15% от сумата за плащане - достатъчно е да внесете 100 Евро, за да си запазите място на цената с отстъпка.Референции

 • Нина Бъркалова

  Най-интересното нещо за мен от целия курс беше това как има толкова много варианти да си създадеш...

  ...повече »
 • ФеърПлей Интернешънъл АД

  В дните след курса оценяваме, че показаните техники и упражнения са изключително полезни за нашата...

  ...повече »
 • Димитър Тодоранов - Треньор на националния отбор по карате

  НЛП ми прибави още едно измерение в света. Когато имам нужда го включвам и то ми помага да правя...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg