Моделираш живота!

ТЕЛЕФОННИ ПРОДАЖБИ


Цели на тренинга

След този тренинг ви ще умеете:
•   Да установявате бързо доверителни взаимоотношения и получавате «разрешение за продажба»
     от клиентите;
•   Да управлявате резултата от комуникацията чрез техники за вербално въздействие;
•   Да развивате гъвкавост за работа с различен тип клиенти. Ще придобиете навици за
     предварителна подготовка на успешна телефонна продажба;
•   Да развивате психическа устойчивост и навици за събиране на просрочени кредити.


Принцип на работа

Тренингът е разработен въз основа на НЛП, провокативна терапия (по Frank Farrelly), спортна психология и собствени разработки. Включва минимум теория, практически упражнения и делови игри, моделиращи реални работни ситуаци и казуси.


За кого е курса

Служители на Кол център, имащи известен отпит в телефонни продажби и хора занимаващи се с директен маркетинг.


Тренер

Ангел Лазаров


Програма

1. Въведение
Канали на информацията при комуникация. Съзнателно и несъзнавано възприемане. Защо имате трудни клиенти. Понятие за гъвкавост по време на комуникацията.Цел на комуникацията. Навик за поддържане на целта по време на целия процес на продажбата.

2. Особености на продажбения процес по телефона
Структура на продажбения процес.
Етапи.
Особена важност на първия етап за получаване на разрешение за продажба – т.н.
„Ten-second moment of truth”

3. Изграждане зона на доверие
Механизми за създаване на несъзнавано доверие:
- Формиране на индивидуалната «Карта на света»;
- Подсъзнателно съгласие;
- Формиране на убеждения.

Синхронизация към вербалните параметри:
- Интонация;
- Темп. Скорост на обработване на информацията;
- Ритъм;
- Ключови думи;
- Специфични словесни форми.

Използването им при:
- изясняване на потребностите;
- „водене” на клиента.

Упражнения за развитие на вербална гъвкавост и отработване на навиците.

4. Типове клиенти според начина на възприемане на информация
Защо при един и същ роден език хората говорят на различни езици. Понятие за репрезентативни системи (Р.С.). Определяне на водещата Р.С. според специфични думи и изрази - «предикати».
Създаване на навик за презентация на продукта според водещата Р.С. на клиента.

5. Развитие на навика да се говори по специален «сензорен» начин
Използване на сензорния език с цел:
- построяване на силно въздействаща реч;
- справяне с възражения.

6. Използване на езика за предизвикване на действие
Слаби и силни думи.
Резонанс на думите.
Активизиращи и мобилизиращи думи.
Създаване на изрази инициращи действие.

7. Техники за работа с възражения
«Yes – set”.
Превръшане на несъгласието в съгласие.
Принцип на утилизация: използване възраженията на клиента за предизвикване на съгласие.

8. Събиране на кредити
Принципи на комуникацията при събиране на вземания.
Как да останем в нужната рамка на комуникация.
Типове манипулации, които използват неизправните длъжници.
Как да не се поддаваме на манипулациите.

9. Мотивация и самомотивация на операторите на «кол центъра»
Изявяване на ограничаващите убеждения, пречещи на събирането на кредити и замяната им с позитивни нагласи.
Отслабване на препятстващите фактори от лицемерния морал и етика.
Техники за личностно редактиране.
Самопрограмиране на успех и резултат.

Курс

ТЕЛЕФОННИ ПРОДАЖБИ

Следваща дата на провеждане

Моля, изпратете ни запитване, за да ви информираме кога ще се проведе тренинга.

Формат на провеждане

2 последователни дни, по 8 часа, с 2 кафе паузи по 15 мин. и почивка за обяд от 1 час.

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Белите брези, ул. „Дойран" 15,вх. Б, ет. 2, офис 7 Вижте картата

Водещ:

А. Лазаров

Цена:

 

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg