Моделираш живота!

МОТИВАЦИЯ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Разработване на проекторешение на конкретен казус в организацията ви


Как чрез 15 въпроса да определим психологическия профил на човек в рамките на 15 минутен разговор, за да прогнозираме и управляваме поведението му.


Цели на тренинга

След тренинга вие ще знаете и умеете:
-    да определяте нужния психологически портрет на кандидата за дадена позиция;
-    да подготвите такава обява/реклама, че да ви отговорят предимно хора с подходящия профил;
 -    да "сваляте" психологическия профил на партньора по комуникация без той да осъзнава това;
-    да използвате "детектор на лъжата" и определяте дали човек говори истина или не;
-    да "продадете" длъжността на кандидата;
-    да преразпределите задълженията оптимално в условията на ограничени ресурси
-    да "клонирате" най-успешните си служители - да променяте някои от психологическите патерни на служителите си, за да съвпаднат с тези на най-добрите;
-    да създадете психологическа съвместимост между сътрудника и ръководителя
-    да планирате управленско общуване с цел мотивация на сътрудника при поставяне на задачи.


За кого е курса

HR мениджъри и специалисти, ръководители средно и висше управленско ниво, собственици на бизнес, преговарящи, професионални комуникатори.


Тренер

Ангел Лазаров


Програма

Програмата на тренинга включва:
•    Моментално предизвикване на несъзнателно доверие у събеседника.
•    Проследявате на невербалните сигнали: съгласие - несъгласие, "детектор на лъжата".
•    Критериално определяне на водещата репрезентативна система на събеседника.
•    Рамки на ефективната комуникация.
•    Проeктивни въпроси за неявно определяне на мотиватори и ценности.
•    Определяне на следните модели на поведение у събеседника и отработване на навика
      за определяне на моделите на поведение:
      -    направление на мотивацията
      -    схема на работа
      -    източник на оценката на труда
      -    организация на работа
      -    ниво на стресоустойчивост
      -    размер на обобщение на информацията
      -    умения за работа в екип
      -    модел на активност
      -    как и кога човек взема решение за промяна
      -    канали за убеждаване
      -    лоялност
      -    склонност към кражби и злоупотреби.
•    Технология на интервюто за постъпване на работа.
•    Използване мотиваторите на сътрудника при поставяне на задачи.
•    Модел за промяна на мотиватори и ценности.
•    Разработване на дипломна работа.

Примерни теми за дипломна работа:
1.    Профил на идеалния сътрудник
       Опрделяне на оптималния психологически профил за дадена позиция в компанията.
       Подготовка на програма за оптимизация и/или подбор.
       Анализ профила на работещите сътрудници.
       Планиране на управленско общуване с цел изменение на някои психологически
       патерни в посока на оптималните.
2.    Корекция на мотиваторите
       Изявяване и анализ мотиваторите на хората от определена позиция в компанията.
       Изготвяне на оптималната „карта на мотиваторите” в съответвтвие с целите и
       ценностите на организацията.
       Определяне необходимите корекции.
       Планиране на управленско общуване за:
       -   Изменение картата не мотиваторите на конкретния сътрудник
       -   Мотивация на сътрудника при поставяне на задачи и цели

Курс

НЛП ПРИ ПОДБОР И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Следваща дата на провеждане

16 и 17 октомври 2012 г.
23 и 24
октомври 2012 г.
6 ноември 2012 г.

Формат на провеждане

Етап 1: 2 семинара по 2 дни, с време за отработване на навиците
           между тях.
Етап 2: Супервизия при разработване на дипломен проект.
Етап 3: Трети семинар от 1 ден за обратна връзка и защита на проекта.
От 10:00 до 18:00 ч., с почивка за обяд и 2 кафе паузи.

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Белите брези, ул. „Дойран" 15,вх. Б, ет. 2, офис 7 Вижте картата

Водещ:

А. Лазаров

Цена:

420 Евро (ДДС не се начислява)

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg