Моделираш живота!

НЛП за ръководители и мениджъри

Развитие на навиците за убеждаване, влияние и лидерство


Този семинар е за надграждане на комуникативните навици на мениджъра. Той цели усвояване  на бързо работещи принципи и модели в управлението на хора, както и развитие на асертивно поведение и лидерски качества. Основава се на НЛП (Невро-Лингвистично програмиране) и Етология (Наука, изучаваща инстинктивните основи на поведението на живите същества).

Цели на тренинга

След този курс участниците в обучението ще знаят и умеят:

- Да изграждат бързо взаимоотношения на доверие със събеседника.

- Да го въвеждат в състояние, в което бързо възприема техните идеи и въздействия;

- Да поддържат партньора по комуникация  в състояние на съгласие;

- Как да съкратят на половина времето, за което убеждават.

- Да различават типовете хора по начина на мислене. Да убеждават с индивидуален подход към всеки.

- Да разбират причините за възникване на комуникационни конфликти, за да ги предотвратяват.

- Да разбират какви мисловни процеси текат в главата на събеседника, за да му поднасят информацията в съответствие с тях, когато го обучават.

- Как да работят по-лесно и с усмивка.

 

За кого е курса

Курсът е за мениджъри високо и средно ниво.

Тренер

Ангел Лазаров

Програма

1. Изясняване и дефиниране на проблемните зони в работата, свързани с управленска комуникация.

2. Определяне и разграничаване на зоните на отговорност и влияние на мениджъра. „Какво /още/ мога да направя аз в тази ситуация?“

3. Сензорни системи (СС)

Как човешкия мозък възприема, съхранява и обработва информацията.

Какви са особеностите на мисленето във всяка от СС – визуална, слухова, чувствена, вкусова, обонятелна.

Какви са типовете хора в зависимост от предпочитанията към определена СС. Как да ги разпознаваме според:
- Структура на тялото и предпочитана поза
- Начина на дишане
- Походка и движения
- Жестове и цвят на кожата
- Гласа и начина на говорене
- Начин на обличане и оформяне на пространството в офиса и жилището.

Какво поведение да очакваме от различните типове – като наши колеги, подчинени, ръководители, интимни партньори. Силни и слаби страни  на всеки от типовете. 

Какви конфликти са възможни между отделните типове. Какви са подходите за избягване и разрешаване на тези конфликти.

Какъв стил на обучение предпочита всеки от типовете и как да се адаптираме към него, за да учи той по-бързо.

 

Сензорните системи в речта

Защо при един и същи роден език хората говорят на различни езици?

Как да разпознаваме сензорните системи в речта по характерни думи – предикати?

Развиване на навик да мислим и работим комфортно във всяка от СС.  Учим се как да поднасяме информацията според езика на събеседника, за да ни разбира бързо и точно и да се съгласява с нас.

Особености при говорене пред публика – използваме СС така, че да държим вниманието и да направим речта си хипнотично въздействаща.

 

Сензорна чувствителност

Развиваме собствените сензорни системи, за да можем да виждаме по-точно детайлите, да чуваме нюансите и да забелязваме собствените си усещания и чувства. 

Как да влияем върху собствения си начин на мислене, избирайки СС в която работим. 

Използваме този навик, за да променяме емоционалното си състояние, да намалим дискомфорт и болка.

Брейнсторминг за подготвяне на презентация/управленска комуикация? във всяка от сензорните системи

 

4. Установяване на управляеми отношения на доверие със събеседника (Рапόрт) 

Признаци за възникване на Рапόрт.

Рапόрта като начин да получите  съгласие.

Използване на  Рапόрта за "водене" на събеседника.  

Рапόрта като начин за справяне с конфликти и спорове.

Използване на пространството за създаване на нагласи за сътрудничество

Невербалната динамика на общуване като начин за събиране на информация. Сигнали за преминаване от един етап на преговори към друг.

 

5. Разговорни техники за създаване на доверие и извличане на информация

Синхронизация към параметрите на речта:
Интонация. Темп. Ритъм. Ключови думи. Скорост на речта. Специфични словесни форми.

Как да говорите на езика на събеседника.

Как да получавате винаги "да".

Как да задавате въпроси, за да извличате информация по комфортен за събеседника начин.

Симулация на извличане на информация. 

 

6. Техника за работа с възражения

Превръщане на несъгласието в съгласие.

Принцип за „Утилизация” (използване) на възраженията. Приложение на техниката за справяне със съпротиви. Как да използвате съпротивите за събиране на информация.

Симулация на договаряне със събиране на потребности и използването им.

 

7. Формиране на убежденията и езика на тялото на лидера

Лидерството като начин за мотивация на екипа

Защо групата не работи, докато няма установен лидер?

Как бързо да вземем лидерството, за да ни „слушат“ с желание.

Понятие за рангов потенциал. Ситуационност на ранга.

Убеждения, формиращи ранга. Език на тялото, показващ ранговия потенциал.

Изработване на навици за невербално поведение и използването им в контекст на 

комуникация с подчинени, висшестоящи, на еднакво ниво: От позиция седнал. Стойка. Поглед. Жестове. Интонация.

Използване на пространството.

 

МЕТОДИ на обучение:

Тренингът е изградени въз основан на: 

НЛП (Невро-Лингвистично програмиране)

Методи за убеждаване по Р. Чалдини

Етология

Методи за психическа подготовка в спорта и спец. служби

Собствен опит и разработки на Института по НЛП

Начина на поднасяне на материала включва:

- кратки информационни блокове,

- демонстрация на техниките,

- упражнения в малки групи,

- обсъждане и обратна връзка,

- симулация на реални работни ситуации,

- ролеви игри

- брейнсторминги

- Tips&Tricks.

Курс

НЛП за ръководители и мениджъри

Следваща дата на провеждане

14 и 15 октомври 2015 

Формат на провеждане

От 9:00 до 17:30 ч., с почивка за обяд и две кафе паузи

Място:

Бургас, ул. Дрин 9, Учебна зала на ЦОП

Водещ:

А. Лазаров

Цена:280 Лева
Цената е окончателна и не се начислява ДДС.Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg