Моделираш живота!

НЛП Мастър

Всички техники от НЛП са плод от работата на конкретен човек или екип от хора над проект за моделиране на някаква успешна личност. Следва адаптирането им за масово използване под формата на последователност от стъпки. Целта на „НЛП - Практик" е да научи хората на практика да използват натрупания в НЛП инструментариум. Истинският НЛП професионалист (НЛП мастър) е изследовател на субективната реалност на човек, на социалните процеси, на сложни екологични системи. Използвайки подходи, модели, инструменти и езика на НЛП, той създава нови ефективни технологии на поведение и мислене.


Курсът НЛП - Практик представлява обучение на „азбуката на НЛП", докато НЛП – Мастър курса е предназначен да ви подготви да откривате и усвоявате модели на успешни хора.

Мастър курсът се състои от:
-   кратки презентации и обзор на теоретичното съдържание
-   демонстрации на техники и модели
-   упражнения за отработване на основните навици
-   брейнсторминги
-   групови изследвания
-   работа над проекти
-   интегриращи упражнения.

В края на курса протича сертификация под формата на поведенческа интеграция на знанията и навиците и защита на дипломен проект по моделиране.

Цели на тренинга

Основни цели на мастър курса са:
-   Описание елементите на майсторство и достъп до състоянието на майсторство;
-   Системен подход при сбора на информация, планирането и анализа на собствената работа;
-   Използване в своята работа на системните модели на съвременното НЛП;
-   Преминаване на мета ниво в разбирането на методологията и принципите на НЛП като
    когнитивно - синергична парадигма;
-   Развитие на гъвкавост в създаване на собствени техники и навици за работа с комплексни
    симптоми;
-   Нови подходи към анализа и развитието на собствената личност;
-   Развитие на навиците и разширение на инструментариума за работа с горните логически нива;
-   Формиране на системен подход към работата с цели и ценности;
-   Създаване навика за работа с макро и микро стратегии;
-   Обучение на основните принципи и техники за моделиране.

За кого е курса

За НЛП практици. За хора завършили НЛП – Практик.


Тренер

Ангел Лазаров


Програма

Семинар 1. МЕТАПРОГРАМИ
Метапрограмите са характерни патерни за фокусиране на вниманието. Те действат като избирателни филтри за това каква информация да възприемаме, а каква да пропуснем. Имайки достъп до всяко измерение на метапрограмите, вие си обезпечавате множествено описание и балансирани перспективи.
Определяне на метапрограмните филтри по вербални и поведенчески прояви. Синхронизация. Анализ на собствените метапрограмни предпочитания и корекция на профила. Развитие на гъвкавост при използването на метапрограмите. Метапрограмите при подбор и управление на персонала.

Семинар 2. „ЛОВКОСТ" НА ЕЗИКА. ИЗМЕНЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА УБЕЖДЕНИЯ
Уникален семинар от курса. Специализацията на Институт по НЛП. За пръв път от Института по НЛП точно и критериално се определят „убеждения" и „вяра". Дава се пълно описание на патерните за обработка на убеждения, така, че самият Робърт Дилтс най-после да разбере какво е написал в книгата си „Ловкост на езика" (Slight of mouth). Предлага се авторски метод за работа с убеждения - речеви парадокси.

Семинар 3. МЕТАФОРИ
Предлагаме ви не само да се научите да създавате изоморфни метафори, терапевтични истории и притчи за явна и неявна работа с клиента. Но да изследвате епистемологичните метафори, позволяващи по-дълбоко и точно да бъдат разбрани жизнените стратегии, да прогнозирате собственото си развитие и да получите инструменти за управление на съдбата си.
Добавена е и тема за създаване на метафори в бизнес - контекста - мотивация и управление на персонала, изграждане на корпоративна култура, корпоративни ценности.

Семинар 4. АРХЕТИПОВЕ И СЕНКИ
Според Юнг колективното несъзнавано съдържа ограничен набор от сложно организирани символични структури - архетипове. Понятие за архетиповете, техните основни признаци.
Използване на архетиповете за изграждане и поддържане на имидж и лична харизма. Използване на архетиповете в маркетинга за създаване на бренд.
Сенчестата ни личност и пътешествие в собствената сянка. Конгруентност и личностна цялостност.

Семинар 5. МОДЕЛИРАНЕ
Принципи на моделирането. Макро и микро модели. Два начина на моделиране. Сваляне на стратегии. „Инсталиране" на модели.
Разработване проект по моделиране. Представяне и защита на проекта. Дипломиране.

Курс

НЛП Мастър

Следваща дата на провеждане

Семинар №1: 6 - 7 октомври 2018
Семинар №2: 27 - 28 октомври 2018
Семинар №3: 17 - 18 ноември 2018

Семинар №4: 8 - 9 декември 2018

Семинар №5 и сертификация:  18, 19 и 20 януари 2019

Формат на провеждане

От 10:00 до 18:00 ч., с почивка за обяд и 2 кафе паузи

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Хиподрума, бул. „Цар Борис III" N 81, секция „офиси“, вх. В, ет.4, офис 11 Вижте картата

Водещ:

А. Лазаров

Цена:

1790 лева за целия курс, разделени на: 200 лева при записване +5 равни вноски по 318 лева всяка, платими преди началото на всеки семинар.

Сумата е без ДДС. За частни клиенти ДДС не се начислява. 

Отстъпки:

При заплащане на цялата сума ползвате допълнително 15% отстъпка и плащате 1520 лева.


За ранно записване до 15 септември - цената е 1490 лева разделени на: 200 лева при записване + 5 равни вноски по 258 лева всяка, платими преди началото на всеки семинар.


При заплащане на цялата сума 
ползвате допълнително 15% отстъпка и плащате 1270 лева.

Достатъчно е да внесете 200 лева, за да си запазите място на цената с отстъпка.

Референции

 • Нина Бъркалова

  Най-интересното нещо за мен от целия курс беше това как има толкова много варианти да си създадеш...

  ...повече »
 • ФеърПлей Интернешънъл АД

  В дните след курса оценяваме, че показаните техники и упражнения са изключително полезни за нашата...

  ...повече »
 • Димитър Тодоранов - Треньор на националния отбор по карате

  НЛП ми прибави още едно измерение в света. Когато имам нужда го включвам и то ми помага да правя...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg