Моделираш живота!

НЛП - Мастър интензивен

Всички техники от НЛП са плод от работата на конкретен човек или екип от хора над проект за моделиране на някаква успешна личност. Следва адаптирането им за масово използване под формата на последователност от стъпки. Целта на „НЛП - Практик" е да научи хората на практика да използват натрупания в НЛП инструментариум. Истинският НЛП професионалист (НЛП мастър) е изследовател на субективната реалност на човек, на социалните процеси, на сложни екологични системи. Използвайки подходи, модели, инструменти и езика на НЛП, той създава нови ефективни технологии на поведение и мислене.


Курсът НЛП - Практик представлява обучение на „азбуката на НЛП", докато НЛП – Мастър курса е предназначен да ви подготви да откривате и усвоявате модели на успешни хора.

Мастър курсът се състои от:
-   кратки презентации и обзор на теоретичното съдържание
-   демонстрации на техники и модели
-   упражнения за отработване на основните навици
-   брейнсторминги
-   групови изследвания
-   работа над проекти
-   интегриращи упражнения.

В края на курса протича сертификация под формата на поведенческа интеграция на знанията и навиците и защита на дипломен проект по моделиране.

Цели на тренинга

Основни цели на мастър курса са:
-   Описание елементите на майсторство и достъп до състоянието на майсторство;
-   Системен подход при сбора на информация, планирането и анализа на собствената работа;
-   Използване в своята работа на системните модели на съвременното НЛП;
-   Преминаване на мета ниво в разбирането на методологията и принципите на НЛП като
    когнитивно - синергична парадигма;
-   Развитие на гъвкавост в създаване на собствени техники и навици за работа с комплексни
    симптоми;
-   Нови подходи към анализа и развитието на собствената личност;
-   Развитие на навиците и разширение на инструментариума за работа с горните логически нива;
-   Формиране на системен подход към работата с цели и ценности;
-   Създаване навика за работа с макро и микро стратегии;
-   Обучение на основните принципи и техники за моделиране.

За кого е курса

За НЛП практици. За хора завършили НЛП – Практик.


Треньори

Ангел Лазаров с екип на Института по НЛП


Програма

Семинар 1. МЕТАПРОГРАМИ


Метапрограмите са характерни патерни за фокусиране на вниманието. Те действат като избирателни филтри за това каква информация да възприемаме, а каква да пропуснем. Имайки достъп до всяко измерение на метапрограмите, вие си обезпечавате множествено описание и балансирани перспективи.
Определяне на метапрограмните филтри по вербални и поведенчески прояви. Синхронизация. Анализ на собствените метапрограмни предпочитания и корекция на профила. Развитие на гъвкавост при използването на метапрограмите. Метапрограмите при подбор и управление на персонала.

Семинар 2. „ФОКУСИ" НА ЕЗИКА. ИЗМЕНЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА УБЕЖДЕНИЯ


Уникален семинар от курса. Специализацията на Институт по НЛП. За пръв път от Института по НЛП точно и критериално се определят „убеждения" и „вяра". Дава се пълно описание на патерните за обработка на убеждения, така, че самият Робърт Дилтс най-после да разбере какво е написал в книгата си „Ловкост на езика" (Slight of mouth). Предлага се авторски метод за работа с убеждения - речеви парадокси.

Семинар 3. МЕТАФОРИ


Предлагаме ви не само да се научите да създавате изоморфни метафори, терапевтични истории и притчи за явна и неявна работа с клиента. Но да изследвате епистемологичните метафори, позволяващи по-дълбоко и точно да бъдат разбрани жизнените стратегии, да прогнозирате собственото си развитие и да получите инструменти за управление на съдбата си.
Добавена е и тема за създаване на метафори в бизнес - контекста - мотивация и управление на персонала, изграждане на корпоративна култура, корпоративни ценности.

Семинар 4. АРХЕТИПОВЕ И СЕНКИ


Според Юнг колективното несъзнавано съдържа ограничен набор от сложно организирани символични структури - архетипове. Понятие за архетиповете, техните основни признаци.
Използване на архетиповете за изграждане и поддържане на имидж и лична харизма. Използване на архетиповете в маркетинга за създаване на бренд.
Сенчестата ни личност и пътешествие в собствената сянка. Конгруентност и личностна цялостност.

Семинар 5. МОДЕЛИРАНЕ


Принципи на моделирането. Макро и микро модели. Два начина на моделиране. Сваляне на стратегии. „Инсталиране" на модели.
Разработване проект по моделиране. Представяне и защита на проекта. Дипломиране.

Курс

НЛП Мастър

Дати на провеждане

Интензивен формат

От 5 до 14 юли 2019

Формат на провеждане

юли: 14:00 - 20:30 ч. с 3 кафе-паузи

В останалите дни: 9:00 - 16:30 ч. с 2 кафе-паузи и почивка за обяд

Сертификация: 13 юли: 17:30 - 20:30

Място:

КК Пампорово, хотел Перелик 5*

Водещ:

А. Лазаров с екип на Института по НЛП

Цена:

При записване до 5 юни 20189 - 1490 лева
След 5 юни 2019 - 1790 лева

Цената включва обучение и сертификация, настаняване в двойна стая,  закуска, обяд и вечеря, безплатно ползване на басеин и фитнес. 
За настаняване в единична стая се доплаща 250 лева.

Начин на плащане:

200 лева - при записване*

Остатъкът от сумата - не по-късно от 24 юни.

* Вноската за регистрация от 200 лева е задължително условие за записване в курса. Тя влиза в стойността на тренинга (служи за резервация на хотела). В случай на неучастие вноската за регистрация не се възстановява.

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg