Моделираш живота!

Излъжи ме, ако можеш!

Навици за разпознаване на лъжата

Когато даваме доверието си на някого е все едно да му дадем нож. С него той може да ни защити, но може и да ни нарани

Без доверие животът е тъжен. Не можем да правим успешен бизнес, ако не се доверяваме на своите партньори, колеги, подчинени, висшестоящи. 

Щастието е невъзможно, ако не се доверяваме на интимния си партньор и приятелите си. 

Затова е от изключително значение да знаем на кого можем да се доверим и на кого не.

Като разпознаваме истината и лъжата ще можем да се обградим с хора, които имат силата и смелостта да ни казват истината

Този тренинг стъпва на разработките на д-р Пол Екман - психолог и антрополог, прекарал по-голямата част от живота си в изучаване на емоциите и лъжата. Той е вдъхновител и научен консултант на сериала „Излъжи ме“ (Lie to Me) и прототип на главния герой - д-р Лайтмън. 

Според него човек изрича средно по три лъжи на всеки 10 минути разговор.

Защо е важно да знаете кога хората лъжат? Доколко зависят от това доходите ви, професионалната и социална реализация и взаимоотношенията ви с хората? Или работата ви е такава, че от този навик зависи вашата сигурност и физическо оцеляване?

Този тренинг е разработен на база на уникалната система на П. Екман за анализ на невербалното и паралингвистично поведение. Използвана е и американската система за водене на разпит в полицията и други разследващи служби, известна като "Техниката Рийд". НЛП позволява да дадем строга и ясна структура на информацията и да съкратим изучаването й до 4 учебни дни.

Цели на тренинга

Човек, преминал тренинга „Теория на лъжата”:

Обръща внимание на гласовите и мимически знаци за скриване и изкривяване на информация

Може да определи какво е отношението на човек към информацията, която се обсъжда или към други хора

Знае как да задава въпроси, насочени към определяне на лъжата или истината

Разпознава емоциите на партньорите по преговори – явни, скрити и замаскирани и знае как да им влияе

Управлява начина, по който самият той поднася информация

Принципи на работа

Признаци, директно указващи на това че човек лъже, не съществуват. Няма нито една мимика или съкращение на мускул, които сами по себе си да разобличават лъжата. 

Но комбинации от изменението на определен брой поведенчески параметри, свързани с потока от информация; и емоциите, които изпитва човек могат да ни разкрият истината. 

Същността на тренинга е в тренировка на навика да следим конкретни параметри на поведението на събеседника и умението да ги интерпретираме. Включва анализ на видеоматериали, работа с тренажор за определяне на емоциите и упражнения със задаване на въпроси и анализ на реакциите.

Разглеждат се казуси, които се записват на видео за последващ анализ.

За кого е курса

Този курс е подходящ за ръководители, представители на контролните органи, служители на структурите за сигурност, колекторски агенции, HR специалисти, юристи, психолози, психотерапевти и лекари, а също така за хора, водещи преговори на различни нива. Знанията и навиците, получени на тренинга, са полезни и се капитализират в следните случаи:

-  Преговори с доставчици, клиенти, кредитори и длъжници

-  Управленска комуникация – с подчинени, колеги и ръководството

-  Разкриване и предотвратяване на злоупотреби

-  Дългосрочни взаимоотношения с партньори и конкуренти, с представители на контролните органи и изпълнителната власт

-  Лична комуникация с трудни и VIP клиенти

-  Преговори в екстремни ситуации, свързани с натиск, значителни рискове и неравни условия

-  Вземане на решения в условия, когато възможността за проверка на информацията е минимална

-  Подбор на персонал

Водещ: Ангел Лазаров

Програма

1. Ситуации и причини, поради които възниква лъжата. Форми на измама

Класификация на ситуациите и видовете лъжа. Трудности, възникващи в процеса на изясняване (верификация).

2. Стратегия и етапи на верификацията

    а) Изграждаме взаимоотношения

    б) Съставяме портрет:

    - психологически

    - емоционален

    - според начина на обработване на сензорната информация

    в) Забелязваме моментите, когато „клиента“ редактира истината 

    г) Определяме нивото на стрес във всеки от тях

    д) Провокираме с въпроси

    е) Вземаме решение

3. Психологически портрет

Параметри за съставяне на портрета. Тренировка  на навика за моментално съставяне на портрета в рамките до 1-2 минути.

4. Вербални и мимически признаци за скриване и пропускане на информация

Тренираме наблюдателност по време на разговора. Кога грешките на езика и запъванията са признаци за скриване на информация. Какви жестове и мимики ги съпровождат.

5. Стреса като свидетелство за високата важност на информацията

Прояви на вегетативната нервна система като реакция на стрес. Как да забележим сигналите на стрес.

6. Сигнали на тялото – дишане и жестове

Жестове и пластика на тялото, показващи скриване и изкривяване на информация. 5 типа жестове.

7. Гласът като индикатор за истина и лъжа

Тренираме проследяване на параметрите на гласа – тоналност, сила, скорост, паузи, акценти и ударения, прекъсвания и паразити. Особености при проследяване на скриването на информация по телефона.

8. Емоциите – истински и фалшиви

Какво е емоция. Структура на емоциите. Демонстрация и детайлно описание на всяка от седемте базови емоции, техните нюанси, тяхната фалшификация и опити за скриване. Двойки емоции. 

Учим се да изобразяваме всяка от емоциите – упражнения.

Тренировки за разпознаване на емоциите и микро-израженията.

9. Верификация на лъжата чрез три вида въпроси

Цялостна структура на изобличаване на скритата или пропусната информация при различни типове преговори. 

Учебни казуси, позволяващи да проверим и затвърдим получените знания.

Курс

Излъжи ме, ако можеш!

 Дати на провеждане

Семинар 1: 29, 30 юни 
Семинар 2: 20, 21 юли
2019г. 

Формат на провеждане

От 10:00 до 18:00 ч., с почивка за обяд и 2 кафе паузи

Място:

София, Учебен център на Институт по НЛП, ж. к. Хиподрума, бул. „Цар Борис III" N 81, секция „офиси“, вх. В, ет.4, офис 11 Вижте картата

Водещ:

А. Лазаров

Цена:

590 лв. без ДДС - при плащане до 20.6.2019 г. 
760 лв. без ДДС - при плащане след 20.6.2019 г. 

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg