Моделираш живота!

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО НА ЛИДЕРА

Коучинг програма за формиране на невербалното поведение


Общуването е основния инструмент, чрез който вие постигате личните си и бизнес цели. Общувате в две направления - със себе си и с другите хора.
При комуникация възникват т. н. "транзакционни разходи", свързани с необходимите ресурси - време, сгради, преместване в пространство, квалификация, лична енергия и др.

Много често резултатът от комуникацията се определя от първото впечатление, за което имате само 30 секунди.


Цели на тренинга

Този тренинг е за това как да понижите рязко „разходите” - личните и на компанията ви и да печелите от предвидимите резултати, плод на Вашата комуникация с колеги, контрагенти, персонала, административните и контролни органи.


Принцип на работа

Разглеждат се индивидуалните задачи на участниците.

Тренингът е разработен въз основа на:
-    кинетика - наука за езика на тялото;
-    етология - наука, изучаваща инстинктивните основи на поведението на човека;
-    НЛП - Невро-Лингвистично програмиране;
-    психогеография - собствени разработки на Института по НЛП за влияние на пространството върху
     възприятията и поведението;
-    игрови техники и симулации на реални жизнени ситуации.

Принципи на обучението:
-    минимум теория (до 20%);
-    демонстрация на техниките;
-    практическо отработване на навиците индивидуално и в група;
-    персонална обратна връзка от тренерите на всеки от участниците до постигане на желания
     резултат;
-    проверка на наученото в реални условия.

За кого е курса

Собственици на бизнес, мениджъри висше и средно ниво

Тренери

Ангел Лазаров с екип на Института по НЛП


Програма

1. Въведение в етологията
Инстинктивни механизми, определящи поведението на хората в група. Понятие за ранг в групата. Рангов потенциал и лидерство.

2. Повишавате ранговия си потенциал

Параметри, определящи ранга:
-    физиологични параметри;
-    вътрешни убеждения на лидера.

3. Формирате убежденията на лидера

Изявявате "подкрепящите" и "ограничаващи" убеждения. Техника как бързо да се освободите от ограничаващите ви убеждения и да ги замените с полезни такива.

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО

4. Отработвате доминиращ език на тялото:
-    поведение от позиция "седнал"
-    формиране на стойка
-    изграждане на походка

5. Усвоявате трите основни роли при преговори:

-    доминанта
-    активна
-    равен статус

6. Работа с погледа

Навик да използвате пет основни типа поглед:
-    социален
-    приятелски
-    показващ по-висок статус
-    подчиняващ
-    провокиращ сексуален интерес у противоположния пол

ПРОСТРАНСТВОТО

7. Психогеография
Понятие. Управление на пространството като начин за въздействие на събеседника/аудиторията.
Пространствени зони - интимна, социална, публична. Специфика на тези зони отпред, отстрани и отзад. Как да се приближим до събеседника така, че да се чувства комфортно или доминиран. Особености в зависимост от пола.

8. Пространството при преговори

Как да се ситуирате при преговори, за да се договорите по-лесно и бързо или да не постигнете споразумение.
Какво място да заемете, за да сте по-сигурни и уверени, а опонента да се чувства по-нестабилен.
Поведение при влизане в кабинет на по-висока по статус персона. Как при нежелание да ви съдействат да завземете инициативата така, че да ви обърнат внимание.
Как да използвате предмети, прибори (напр. в заведение) и аксесоари за завладяване на пространството и завземане на лидерство.

ЖЕСТОВЕТЕ

9. Ръкостискане
Влияние на ръкостискането като първи контакт, определящ рамката на взаимодействие.
Типове ръкостискане:
-    равнопоставено
-    подчинено
-    незаинтересовано
-    доминантно
Поведение за неутрализиране на доминантно ръкостискане.

10. Управление чрез жестове
Овладявате навик да използвате следните основни жестове:
-    "Самопрезентация"
-    "Внимание!"
-    "Подчини ми се!"
-    за ускоряване и забавяне на мисловните процеси на събеседника
-    неявно прекъсване на събеседника
-    успокояване на събеседника или аудиторията
-    защита при психологически натиск-    жестове за пресиране на събеседника

11. Многопластово подаване на информация
Отработвате навика чрез жестовете да транслирате подсъзнателни съобщения, внушения и команди.
Разигравате сценарии за презентация или делова комуникация в зависимост от индивидуалните проблеми и задачи на участниците в тренинга.

12. Полеви занятия

Демонстрация и проверка на някои от получените навици на публично място. В заведение наблюдавате реални примери за динамиката на поведение в естествени условия.

Курс

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО НА ЛИДЕРА

Следваща дата на провеждане

6 и 7 юли 2013 г.

 

Формат на провеждане

От 10:00 до 18:00 ч., с почивка за обяд и 2 кафе паузи

Място:

София, Учебен център на Института по НЛП, ж. к. Белите брези, ул. „Дойран" 15,вх. Б, ет. 2, офис 7 Вижте картата

Водещи:

А. Лазаров с екип на Института по НЛП

Цена:

250 Евро (ДДС не се начислява)

Отстъпки:

35% лятна отстъпка - крайна цена от 162,50 Евро.

При участие в курса "Майсторство за убеждаване и влияние" на 21 - 23 юни - допълнително 35% - крайна цена от 105,60 Евро.

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg