Моделираш живота!

НЛП Практик - преговори в Брюксел

Кратка програма на курса

 

1. Принципи на комуникаицията – със себе си и с другите.

Комуникацията като системен процес. Следствия и възможности.

Канали на комуникация.

Съзнавано и несъзнавано възпремане на информация и как това оказва влияние върху вземането на решения. 

Неосъзнати „програми“, които управляват поведението.

Фокус на внимание и влиянието му на резултата от комуникацията. Явни и скрити цели на комуникацията.

2. Наблюдателност (Калибриране).

Връзка между мисловните процеси, емоциите и физиологията. Развитие на навик за разпознаване на емоциите и прочитене на основни състояни - харесване - не харесване, интересно- неинтересно, съгласие- несъгласие. „Детектор на лъжата“.

3. Сензорни системи.

Типове хора според начина на възприемане и обработване на информация. Определяне на водещата сензорна система (С.С.) според тялото, специфични думи и изрази, движенията на очите. Разбиране на поведенческите особености на всеки тип. 

Използване на С.С. и движенията на очите за:

- разбираемо за събеседника поднасяне на информация

- определяне на стратегията за вземане на решение

- усвояване на особено въздействащ начин на говорене с цел убеждаване при презентации и лично общуване.

4. Психология на влиянието.

Инстинктивни механизми, обуславящи неосъзнатто взаимодействие межу хората. Осъзнато и несъзнавано доверие. Овладяване на собствения езика на тялото за установяване на управляеми отношения на доверие със събеседника (Рапόрт).

Рапόрта като начин да получите съгласие. "Водене" на събеседника.  Справяне с конфликти и спорове. 

Разговорни техники за създаване на доверие, извличане на информация и получаване на съгласие. Навик да управлявате и използвате параметрите на речта – интонация, ритъм, тембър, скорост, ключови думи. Работа с възражения.

5. Управление на състоянието – собственото и на другите.

Справяне с нежелани състояния и емоции. Създаване на палитра от високопродуктивни състояния и навик за бързо влизане в тях.

Емоционални „котви“. Изпозлването им за създаване на позитивно онтношение към вас и идеите ви; и ДРУГО отншение към идеите на опонента.

Разбиране на „Езика на мозъка“ (Субмодалности). Използването му за препрограмиране на натрапчиви състояния и страхове; създаване на мотивация и желания.

Как да излъжем детектора на лъжата. Освобождаване от ограничаващи убеждения.

6. Управление на поведението.

„Пирамида на невро-логическите нива“ – модел за структурирано описание на личността. Принципи на манипулациите и защита от тях.

Ценности и проблемни зони – "двигатвли" на човешкото поведение. 3 начина за бързо и точно разпознаване на ценостите. Използването им за мотивация за действие – на себе си и другите. 

7. Прецизно събиране на информация (Мета - модел).

Разпознаване на основните лингвистични шаблони за изкривяване и скриване на информация. Въпроси за извличане на информация при всеки от шаблоните. Въпроси за смяна на гледната точка. Въпроси за атака и контраатака.

Как чрез въпроси да помогнем на другите да се освободят от ограниченията и да разкрият потенциала си (някои принципи на коучинга).    

8. Постигане на цели.

„Спецификация на целта“ - какво прави на практика всяка цел постижима. Подбиране на ресурси. 

Модел Т.О.Т.Е. за описание и анализ на поведенчески стратегии. Осъзнаване на неуспешните и успешни стратегии и преноса им от един контекст в друг.

Развитие на поведенческа гъвкавост.

9. Модели за намиране на решения.

S.C.O.R.E. – универсален модел за събиране на информация и решение на проблеми/ задачи. Използването му при консултиране, писане на статии и проекти, планиране на преговори и др.

„Рефрейминг“ – как да мислим позитивно.

„Три позиционно описание“ – навик за множество гледни точки.

Използване на времеви преходи.

10. Лингвистични модели от съвременната (Ериксонова) хипноза за убеждаване и влияние.

Примери от общественото пространство, медиите и политиката. Принципи на внушението. Основни видове скрити (косвени) внушения. 

Шаблони за конструиране на внушения и вграждането им в комуникацията при преговори. Използване на внушения при презентации и справяне с възражения. 

Как комуникацията при това да изглежда естествена и елегантна.

Промяна на убеждения.

Техники за разклащане на твърдата увереност на опонента и въвеждането му в състояние на несигурност, когато е склонен да приеме лесно чуждо мнение: Парадокси. Смислови нарушения. Пауза, интонация, особености на гласа.

11. Лидерство.

Инстинктивни механизми, определящи поведението на хората в група. Понятие за ранг в групата. Рангов потенциал и лидерство. Формиране на убежденията на лидера. Трениране на езика на тялото – поза, походка, жестове, поглед. 

Управление на преговори чрез езика на тялото. Отработване на навика чрез жестовете да транслирате подсъзнателни съобщения, внушения и команди.

12. Рамка на НЛП - консултирането. 

Разбиране на комуникация и консултирането като вид преговори. Структура и етапи на преговорите. Сигнали за преминаване от един етап на друг.

Сертификация.

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg