Моделираш живота!

НЛП - Практик: управление и влияние

Как етично да убеждаваме и мотивираме хората около нас да направят това, което ние искаме от тях, без евтини манипулации

Животът ни е постоянно развитие. По пътя си събираме знания, опит и постижения.

Постепенно настъпва момент, когато не ни стига това, което сме натрупали. Искаме да надградим постигнатото, да добавим нови неща в живота и кариерата си, да развием и реализираме потенциала си.

Но установяваме, че това, което ни е вършило работа до сега, при новите обстоятелства трудно води до желани резултати.

В тези моменти имаме нужда от качествен скок - в нашето развитие, в бизнеса, в отношенията ни с хората.  Тогава човек се замисля, че от една страна са му необходими нов поглед, знания и стратегии, а от друга – умението да привлича правилните съюзници и съмишленици, за да реализира целите си.

Този курс е за това как да направим качествен скок в бизнеса и живота си.

Какво е различното в този курс:

Основната програма на НЛП Практик е обогатена със специалните разработки на Института по НЛП:

„Методи за бързо изясняване на неосъзнатите мотиви за действие на хората и използването им за прогнозиране и управление на поведението.“

„Модел за управление на лидерство. Формиране на езика на тялото и убежденията на лидера. Използването им при изграждане на взаимоотношения и управление на групи и екипи.“

Курсyът дава навик за системен анализ на комуникацията. Целта е да се определят най-чувствителните звена в системата, за да можем с минимални въздействия да постигнем желаното.

Развива умения за лидерство в стил коучинг.

Курсът дава следните практически навици:

•    Дълбоко разбирате и проследявате по външни признаци мисловните процеси - собствените и на другите

•    Свободно владеете методите на психическа саморегулация;

•    Предизвиквате мигновено несъзнавано доверие у събеседника;

•    Влияете върху него неявно на вербално и невербално ниво;

•    Бързо извличате нужната информация;

•    Определяте и поставяте цели, формирате поведение в рамките на постигането им;

•    Владеете базовите техники на НЛП за терапевтична интервенция.

Цели на тренинга

Да изследвате собствените стратегии на поведение за да затвърдите успешните и да преформирате тези, които ви пречат, в полезни.

Да усвоите нови умения и способности и развиете поведенческа гъвкавост в следните области:

-    Наблюдателност и „прочитане“ на състоянието на другите

-    Разбирате скритите причини за действие на хората

-    Откривате ползи за другите, които те да получат, докато правят това, което вие искате

-    Влияете върху поведението им с цел съгласие и мотивация за действие 

-    Помагате на сътрудници, колеги, партньори и близки да разкрият потенциала си

-    Разрешавате конфликти и извличате ползи от тях

-    Използвате "Екологичен" подход и намирате начин за "win - win"

Да разбирате и управлявате собствения си начин на мислене, за да можете:

-    Да повишите своята ефективност и работоспособност

-    Да се освободите от вътрешни конфликти и нежелани състояние като натрапчивости, страхове, съмнения и неувереност

-    Да използвате по-голяма част от потенциала на мозъка си

-    Бързо да извличате, структурирате и анализирате информация за вземане на точни решения

-    Да виждате възможностите в трудни ситуации и да намирате нестандартни, творчески решения 

-    Да създавате и поддържате високо ниво на лична мотивация за повече удоволствие от работата и живота.

Принципи на работа

Същността на тренинга е да се усвоят новите знания и умения до ниво навик за прилагане в реални ситуации от бизнеса и личния живот.

Начина на поднасяне на информация включва:
-    теория - не повече от 30%
-    демонстрация на техниките
-    много практика под формата на упражнения, делови игри и моделиране на реални комуникационни ситуации
-    разглеждане на казуси на участниците за тяхното разрешаване
-    задачи и насоки за самостоятелна работа на всеки от курсистите, подкрепа и обратна връзка от групата и водещия

 В практическите упражнения са включени много казуси и примери от личния опит на водещия като управител на бизнес, коуч, консултант и треньор. Акцентът е върху постигане на майсторство при използване на техниките по елегантен и незабележим за събеседника начин.

За кого е курса

-   за хора от бизнеса, ръководители, мениджъри, рекламисти, консултанти и други специалисти, за които комуникацията е най-важното нещо от дейността им
-   за специалисти, работещи с хора – лекари, психолози, психотерапевти, обучители, треньори
-   за всички хора, които искат да се развият като личности, да открият в себе си нови възможности и да използват по-ефективно ресурсите, които притежават

Тренери

Ангел Лазаров с екип на Института по НЛП

Програма

1.  Базови принципи на НЛП и методи на ефективната комуникация

Базови презумпции на НЛП. Кръг на обучението. 

Рапόрт и неговото използване в комуникацията. Какво е подсъзнателно доверие и как се създава. Водене на събеседника.

Репрезентативни системи. Полисензорно подаване на информацията. 

Невербален език на комуникацията - "език на тялото". Невербално управление на преговори. 

Калибриране - как да "четем мисли".

Правила за формулиране на целите.

2.  Управление на състоянието

Милтън - модел на езика. Хипнотични словесни шаблони. 

Въвеждане в състояние. Управление на състоянието – собственото и на другите. Създаване на високопродуктивни работни състояния. 

Закотвяне. Колапс на котви. Пространствени котви в продажбите и при презентация. 

Асоциация - дисоциация. Субмодалности. 

Препрограмиране на ментална стратегия - "Замах"(Swish patteren). Превръщане на объркването в разбиране. Разрушаване на натрапчиви желания и образи. 

Промяна на минало – как да излъжем детектора на лъжата. Бърза промяна на ограничаващи убеждения.

3.  Извличане на информация и управление на поведението

Метамодел. Дълбока и повърхностна структура на речта. 

Пирамида на невро-логическите нива на Р. Дилтс. Интеграция на логическите нива. Логическите нива при изграждане структура на организацията. Работа с цели по пирамидата на логическите нива. Разпознаване на манипулации и противодействие. 

Коучинг – роли на ръководителя  на различните нива на взаимодействие.  

„Карта на ценностите“ за мотивация и управление на поведението.

Позиции на възприятието. Решаване на комуникационен конфликт с помощта на три-позиционно описание. 

4.  Стратегии на поведение и постигане на цели

Модел Т.О.Т.Е. за описание на поведението. Анализ на успешен опит за оптимизиране на неуспешен. Определяне на мотивацията, референцията и стратегията за вземане на решение.

Работа с мечта - стратегия на творчеството на Уолт Дисни.

Даване на висококачествена обратната връзка за научаване и мотивация.

Невербални стратегии за влияние. Походка, поза, жестове и поглед при различни роли – доминантна, на едно ниво, с висшестоящи. Завладяване на пространството. Психогеография.  

5.  Личностно редактиране. Пътешествие във времето

Модел S.C.O.R.E. – универсален модел за изменения и решаване на проблеми. 

Вътрешна репрезентация на времето. Построяване на линията на времето. Субективно изкривяване на времето. Как да „спрем времето“ за да имаме повече време. SCORE на линията на времето. Работа с цели по линията на времето. Интуитивно вземане на решения. „Шест стъпков рефрейминг“. „Изменение на личната история“. 

Рамка на НЛП-консултирането – как да работим с клиенти. 

Сертификация.

Курс

NLP Practitioner

Дати на провеждане

Интензивен формат:
От 26 юли до 4 август 2019

Формат на провеждане

26 юли: 14:00 - 20:30 ч. с 3 кафе-паузи

В останалите дни: 9:00 - 16:30 ч. с 2 кафе-паузи и почивка за обяд

Сертификация: 3 август 17:30 - 20:30

Място:

КК Пампорово, хотел Перелик 5*
Възмжно е настаняването да бъде и в друг хотел в района с подобни усовия, за което ще ви информираме своевременно.

Водещи: 

Ангел Лазаров с екип на Института по НЛП

Цена:

При записване до 15 юни 2019 - 1350 лева
След 15 юни 2019 - 1650 лева

Цената включва обучение и сертификация, настаняване в двойна стая, закуска, обяд и вечера, безплано ползване на басейн и фитнес. 
За настаняване в единична стая се доплаща 150 лева.

Начин на плащане:

200 лева - при записване*

Остатъкът от сумата - не по-късно от 1 юли.

* Вноската за регистрация от 200 лева е задължително условие за записване в курса. Тя влиза в стойността на тренинга (служи за резервация на хотела). В случай на неучастие вноската за регистрация не се възстановява.

Гаранции:

 Опитът ни с над 5000 човека, преминали през наши обучения ни дава пълна увереност в качеството на тренинга.

За да сте спокойни и да се убедите, че инвестицията си струва, ви даваме:

100% 90 дневна гаранция 

Тя ще ви позволи спокойно да използвате наученото, за да се уверите, че работи за вас. 

Ако по каквато и да е причина не сте доволен/а от семинара, 90 дни след завършването му просто ми кажете и аз ще ви върна цялата сума за обучението, намалена със 600 лева - стойността на настаняването в двойна стая и храната! 

Ангел Лазаров

Референции

 • Симеон Донев - Директор Продукти и услуги - Виваком

  Винаги съм бил ориентиран към резултатите и съм ги постигал. Благодарение на Института по НЛП това...

  ...повече »
 • Калинка Христова - Методиева - Финансов директор

  Работя предимно с числа, но винаги виждам хората, които стоят зад тях и допринасят за постигане на...

  ...повече »
 • Иван Иванов - Управляващ партньор - Тива Ком ООД

  Като човек на бизнеса обичам да измервам нещата в цифри. По време на фирменото обучение по НЛП...

  ...повече »
 • Малина Крумова - Директор на дирекция КПОС - Министерство на околната среда и водите

  Още по време на тренинга по комуникационни и управленски умения „Управление чрез мотивация” разбрах...

  ...повече »
 • Иван Живанкин - мениджър продажби

  В началото дойдох на този курс със сериозна доза недоверие. Може би, защото типа характер, който...

  ...повече »
 • Светла Пачева - доц. д-р по филология

  Ползата за мен от този курс беше много голяма. Въпреки, че пропуснах първото ниво и то определено...

  ...повече »
 • Стоил Темелков - IT Специалист

  Промени се начина, по които виждам нещата. Сега съм по-спокоен и...

  ...повече »
 • << Първа < Предишна 1-7 8-10 Следваща > Последна >>
Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg