Моделираш живота!

Демо зона

some

Различните предпочитания за възприемане на света могат да доведат до неразбиране и конфликти. За да определите какъв е вашият начин на мислене направете този тест.

Балансът между различните области във вашия живот е важен за това да бъдете в хармония със себе си. До колко е балансиран вашия живот може да разберете, след като направите този тест.

Защо хората, които се провалят са успешни?

Институт по Невро-лингвистично програмиране - NLP.bg